Uluslararası Ravza Derneği

İşbu Üyelik Sözleşmesi ULUSLARARASI RAVZA DERNEĞİ (bundan böyle “Ravza Derneği” olarak anılacaktır)tarafından, www.ravza.org.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

Ravza Derneği, sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

 

Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Ravza Derneği üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır.


Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Ravza Derneği, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir;aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz.“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

Üye, www.ravza.org.tr ’ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Ravza Derneği’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

Üye, www.ravza.org.tr ‘ye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Ravza Derneği’nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder.

Üye, tüm hakları RAVZA DERNEĞİ’ne ait olan ve www.ravza.org.tr  üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ravza Derneği herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Ravza Derneği‘nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.ravza.org.tr  üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

Ravza Derneği, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. Ravza Derneği kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir Ravza Derneği, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ravza Derneği sorumlu değildir. Ravza Derneği ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Ravza Derneği üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Ravza Derneği’nin defter kayıtlarıyla,ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Sivas Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Ravza Derneği dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.