Uluslararası Ravza Derneği

Değerli www.ravza.org.tr ziyaretçisi,

 

 

www.ravza.org.tr,  bağışçılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soyisim, telefon, adres, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 

www.ravza.org.tr  sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, bağışçı profillerine yönelik hazırlanan faaliyetler ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik bağışçı "sınıflandırma" çalışmalarında sadece www.ravza.org.tr bünyesinde kullanılmaktadır.

 

www.ravza.org.tr , üyelik formlarından ve online bağış esnasında topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

www.ravza.org.tr , e-posta adresleri, üyelik formları ve online bağış esnasında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

 

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.ravza.org.tr  bağışçılarına daha özel ve etkin bir bağış deneyimi yaşatmak amacıyla www.ravza.org.tr  iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Bağışçıların sisteme girdiği tüm bilgilere sadece bağışçılar ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece bağışçılar değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden bağış yapan siz değerli bağışçılarımız güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde, www.ravza.org.tr  veya ona hizmet veren derneğimizin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde bağışlara yönelik tüm işlemlerin www.ravza.org.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

ÜYELERİMİZ, WWW.RAVZA.ORG.TR‘YE BAŞVURARAK KENDİSİYLE İLGİLİ;

 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

www.ravga.org.tr , yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Derneğimiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Derneğimizin kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi” ‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Derneğimizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir bağışınızla ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Derneğimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşuda garanti edemez.

Ravza Derneği ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.